Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji)

Doğuş Üniversitesi Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, klinik psikoloji alanında duyulan ihtiyacı karşılamak üzere uygulama becerileri yüksek uzmanlar yetiştirmektir. Kabul edilecek uzman adaylarının yetkinliklerini geliştirmek üzere hazırlanan programda şu temel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir:

  • Davranışsal ve duygusal sorunların giderilmesi amacını taşıyan çeşitli yaklaşım ve modeller arasındaki benzerlik ve farklılıklarının analiz ve sentezini yapabilme,
  • Genelde psikoloji, özelde klinik psikoloji alanında gerçekleştirilen bilimsel araştırma faaliyetlerini ve sonuçlarını yorumlayabilme, eleştirebilme ve uyarlayabilme,
  • Özellikle psikoterapi alanında bilimsel destek almış yaklaşımları (bilişsel, bilişsel/davranışçı, davranışçı gibi) uygulamaya dönüştürme,
  • Mesleki uygulamalarda etik standartlara duyarlılık geliştirme.

DOĞUŞ Üniversitesi Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans programına kabul edilecek adaylar psikoterapötik becerilerini geliştirme olanağını, Psikoloji Bölümüne bağlı “Psikoloji Eğitim Laboratuarında bulacaklardır. Kayıtlı veya canlı süpervizyona elverişli bir şekilde hazırlanmış ve donatılmış bu merkezde, adaylar 2.yarıyıldan itibaren klinik danışmanları ile birlikte psikoterapötik becerilerini geliştirmeye başlayacaklardır. Adaylar, iç staj olarak tanımlanan çalışmalarını bir yıl boyunca "Psikoloji Eğitim Laboratuarı"nda gerçekleştireceklerdir. Saha stajı olarak da bir başka kurumda bir yarıyıl çalışmalarını sürdüreceklerdir.

 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tanıtım Sunumu için tıklayınız.