Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı
Doğuş Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programının amacı, klinik psikoloji veya çift ve aile terapisi alanlarında uygulama becerileri yüksek uzmanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda tezsiz yüksek lisans programı içinde Klinik Psikoloji ile Çift ve Aile Terapisi olmak üzere iki ayrı uzmanlık alanı oluşturulmuştur. Tezli program dahilinde ise Klinik Psikoloji alanında uzmanlık derecesi verilmektedir.

Program süresince öğrenciler şu temel konularda eğitilirler:

  • Bireysel veya çift ve aile terapisi alanına giren davranışsal, duygusal ve ilişkisel sorunların giderilmesine yönelik var olan yaklaşım ve modeller arasındaki benzerlik ve farklılıkların analizini yapabilme,
  • Genelde psikoloji, özelde psikoterapi alanında gerçekleştirilen araştırma faaliyetlerini ve sonuçlarını yorumlayabilme, eleştirebilme ve uyarlayabilme,
  • Klinik psikoloji alanında bilimsel destek almış yaklaşımları (bilişsel, bilişsel/davranışçı, davranışçı, gibi) ve çift ve aile terapisi alanındaki bilimsel destek almış yaklaşımları uygulamaya dönüştürebilme,
  • Mesleki uygulamalarda etik değerlere uygun davranma.

 

Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrenciler gerekli psikoterapütik becerilerini Psikoloji Bölümünün "Psikoloji Eğitim Laboratuarı"nda (DÜPEL) sürdürdükleri yoğun çalışmalar sonucu kazanırlar. Kayıtlı veya canlı süpervizyona elverişli bir şekilde donatılmış ve öncü bir model oluşturan bu laboratuarda, öğrenciler uzmanlıklarına göre 2. veya 3. yarıyıldan itibaren klinik danışmanları ile birlikte psikoterapütik becerilerini geliştirmeye başlarlar. Yüksek Lisans öğrencileri, “iç staj” olarak tanımlanan faaliyetlerini klinik psikoloji alanında 1 yıl, çift ve aile terapisi alanında ise 1,5 yıl süre ile bu laboratuarda, uygulamalı bir biçimde gerçekleştirirler.  Ayrıca öğrencilerin diplomalarını almadan önce bir başka kurumda, bir yarıyıl çalışarak “saha stajı” yapmaları da gereklidir. 

Programın dili İngilizce'dir